background

Üldtingimused

Sellel veebisaidil esitatud teave ja kujutised on ainult üldiseks informatsiooniks ning ei garanteeri ega tähenda mingil viisil, et need tulemused on teie jaoks saavutatavad.

 1. Juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" lubab teil kasutada seda veebilehte vastavalt allpool deklareeritud tingimustele. Sellele veebisaidile juurdepääsuga annate oma nõusoleku, et olete seotud nende kasutustingimustega.
 2. Vastavalt Euroopa Liidu andmekaitsedirektiivile 95/46/EÜ on juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" kohustatud järgima tingimusi, mis käsitlevad käesoleva veebisaidi kasutajate isikuandmete säilitamist ja avalikustamist, et vältida volitamata isikute juurdepääsu. Juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" kasutab teie kohta käivaid andmeid teie päringute töötlemiseks. Päringu esitamisel kogutud teave sisaldab teie nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, aadressi ja vajaduse korral teavet teie vajaduste kohta. See võimaldab juuste siirdamise kliinikul "Rubenhair Latvia" vastata teie päringule.
 3. Teie poolt juuste siirdamise kliinikule "Rubenhair Latvia" esitatud nimesid, aadresse ja kontaktandmeid, sealhulgas e-posti aadressi, kasutatakse üksnes teie päringutega seotud teabe edastamiseks ja ärisuhete loomiseks juuste siirdamise kliinikuga "Rubenhair Latvia" ning neid ei edastata teistele organisatsioonidele.
 4. Kõik autoriõigused ja sellega seotud intellektuaalomandi õigused, mis on seotud käesoleva veebisaidi sisuga, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekst, graafika, logod, flash-animatsioonid, pildid ja tarkvara, kuuluvad kasusaajatele või jäävad juuste siirdamise kliiniku "Rubenhair Latvia" ainuomandisse. Kogu selle veebisaidi sisu koostamine on juuste siirdamise kliiniku "Rubenhair Latvia" ainuomanik.
 5. Te võite kasutada selle veebisaidi sisu teabeallikana. Igasugune muu kasutamine ilma juuste siirdamise kliiniku "Rubenhair Latvia" kirjaliku loata/soovita, sealhulgas käesoleva veebilehe sisu reprodutseerimine, muutmine, levitamine, edastamine, uuesti avaldamine, näitamine või esitamine on rangelt keelatud.
 6. Hüpertekstilinkid kolmandate isikute veebilehtedele võimaldavad teil lahkuda juuste siirdamise kliiniku "Rubenhair Latvia" veebilehelt. Need lingitud saidid ei ole juuste siirdamise kliiniku "Rubenhair Latvia" kontrolli all ja juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" ei vastuta ühegi lingitud saidi sisu või lingitud saidil sisalduvate linkide eest. Juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" ei vastuta veebiülekannete või mis tahes muu ülekande eest, mis on saadud mis tahes lingitud saidilt.
 7. Mis tahes viisil või mis tahes põhjusel juuste siirdamise kliiniku "Rubenhair Latvia" veebisaidile edastatud või sinna postitatud teavet käsitletakse konfidentsiaalsena.
 8. Juuste siirdamise kliiniku "Rubenhair Latvia" veebisait kasutab "küpsiseid".
 9. Juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" jätab endale õiguse igal ajal ja aeg-ajalt muuta või lõpetada ajutiselt või alaliselt teenuse või selle mis tahes osa käesolevast veebisaidist, kas teile eelnevalt teatades või ilma.
 10. Juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" ei tee mingeid avaldusi sellel veebisaidil sisalduva teabe sobivuse kohta mis tahes eesmärgil. Kogu selle veebisaidi lehekülgede sisu on esitatud ainult teavitamise eesmärgil ja ilma igasuguse garantiita.
 11. Kliinik "Rubenhair Latvia" või tema nimel ei vastuta ega võta vastutust mis tahes vigade, puuduste või eksitavate või muude avalduste eest nendel lehekülgedel, kaasa arvatud mis tahes funktsioon või aspekt sellel veebilehel või lehekülgedel, olenemata sellest, kas need on esitatud kliiniku "Rubenhair Latvia" või mis tahes muu organisatsiooni, ettevõtte või üksikisiku või üksuse poolt, olenemata väidetavast või väidetavast kahjust.
 12. Juuste siirdamise kliinik "Rubenhair Latvia" ei vastuta mis tahes eriliste, kaudsete või kaudsete kahjude eest või mis tahes kahjude eest, mis tulenevad andmete või kasumi kaotusest, olenemata sellest, kas tegemist on lepingu, hooletuse või deliktiga, mis tuleneb või on seotud käesolevast veebilehest kättesaadava teabe kasutamise või täitmisega.
 13. Välja arvatud nendes tingimustes sätestatu, on käesolevaga selgesõnaliselt välistatud kõik selgesõnalised või kaudsed kinnitused, tingimused, mis on seadusega lubatud kõige ulatuslikumalt.
 14. Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse kõikides aspektides vastavalt Läti seadustele.

Rubenhair juuste siirdamise kliinikus teostatakse sertifitseeritud ja kvaliteetseid juuste ja kulmude siirdamise protseduure manuaalsel FUE- meetodil. Kõik Rubenhair Latvia juuste siirdamise kliinikus pakutavad teenused on sertifitseeritud, litsentseeritud ja Euroopa Liidus heaks kiidetud. Kõigil meie arstidel ja õdedel on kõik vajaminevad litsentsid ja volitused. Juuste siirdamise kliinik Rubenhair Latvia on täielikult litsentseeritud ja sertifitseeritud Euroopa Liidus ning registreeritud Läti Vabariigi Tervishoiuministeeriumis, Tervishoiuinspektsioonis ja Meditsiiniasutuste registris numbriga 010001474.